اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ادین ژکو در فهرست خرید تابستانی آ.ث میلان

درخواست حذف اطلاعات

مهاجم صاحب نام و بوسنیایی آ.اس رم امکان دارد تابستان در کالچو تیم خود را تغییر داده و به عضویت روسونری درآید.