اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

معرفی معتادان بهبود یافته به بنگاه های اقتصادی برای یافتن شغل

درخواست حذف اطلاعات

رییس سازمان بهزیستی ازمعرفی معتادان بهبود یافته به بنگاه های اقتصادی برای یافتن شغل خبر داد.